Vay Vốn Tiêu Dùng Theo Lương

  CMT/Hộ Chiếu – Sổ

 Chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực sử dụng. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận cư trú đối với khách hàng ngoại tỉnh.

Chứng Minh Công Việc

Hợp đồng lao động –  xác nhận công tác hoặc Bảo hiểm y tế 

Chứng Minh Thu Nhập

Sao kê lương 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận tiền mặt.

SẢN PHẨM VAY

 

01—

VAY THEO LƯƠNG

Dành cho khách hàng đi làm hưởng lương (tiền mặt và chuyển khoản) trên 3 tháng 
GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú kt3/giấy xác nhận tạm trú.
– CMDN/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.
– Hợp đồng lao động/Thẻ bảo hiểm y tế.
– Giấy tờ chứng minh thu nhập

ĐĂNG KÝ VAY VỐN

 

02—

VAY THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Dành cho khách hàng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ có thời hạn từ 12 tháng trở lên – đang đi làm hưởng lương hoặc chủ cơ sở kinh doanh tại địa bạn cư trú.
GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
– Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú kt3/giấy xác nhận tạm trú.
– CMDN/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.
– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 
– Giấy tờ chứng minh thu nhập

ĐĂNG KÝ VAY VỐN

VÍ DỤ KHOẢN VAY

                    Ví dụ tạm tính về khoản vay 100 triệu. 
                   Thời Hạn: 48 tháng – Lãi Suất: 0,8%/tháng

                   Số tiền gốc hàng tháng: 
                   100.000.000 : 48 = 2.083.000đ

                   Số tiền lãi hàng tháng: 
                  100.000.000 x 0,8% = 800.000đ

                  Tổng gốc và lãi hàng tháng:
                  2.083.000đ + 800.000đ = 2.883.000đ

                  Phí tất toán khoản vay trước hạn (trả nợ  trước hạn)                             được tính dựa trên số tiền khách hàng trả trước hạn.