LÃI XUẤT

Lãi xuất của ngân hàng Shinhanbank đang hỗ trợ khách hàng từ lãi phẳng từ 0.8% – 1.9%/tháng. Lãi theo dư nợ giảm dần từ 18% – 38%/năm, lãi xuất sẽ được xét trên khả năng chi trả của khách hàng, khả năng chi trả càng cao thì rủi ro với ngân hàng càng thấp và lãi xuất càng thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *