Vay ưu đãi giáo viên, bác sỹ

Giới thiệu chung

Vay ưu đãi giáo viên là sản phẩm vay dành cho khách hàng đang là Giáo viên/ Cán bộ Quản lý trường học có nhu cầu vay tín chấp phục vụ mục đích tiêu dùng

Tính năng nổi bật

Vay ưu đãi giáo viên bao gồm các sản phẩm vay nhanh tín chấp tiêu dùng như: Vay tiền sửa nhà, mua sắm nội thất, mua xe, du lịch…

Lợi ích

  • Lãi suất ưu đãi

  • Kỳ hạn cho vay linh hoạt, lên đến 60 tháng

  • Thời gian phê duyệt hồ sơ và giải ngân nhanh chóng

Điều kiện đăng ký

  • Quốc tịch: Việt Nam

  • Độ tuổi: Từ 22 đến 60 tuổi

Thủ tục đăng ký

  • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (Bản sao)

  • Quyết định bổ nhiệm/ Hợp đồng lao động (Bản sao)

Thông tin cần thiết

  • Điều kiện giao dịch chung về cho vay từng lần không tài sản bảo đảm: Liên hệ 0329358562
  • Điều kiện giao dịch chung về cho vay thấu chi không tài sản bảo đảm: Liên hệ 0329358562
Bài viết trước đó Vay theo lương
Bài viết sau đó Vay theo bảo hiểm nhân thọ